Diagonal readers


På engelska är vi diagonal readers när vi läser på webben. På svenska innebär det att vi skummar igenom texten innan vi bestämmer oss för att läsa den ordentligt. Det är därför det är så viktigt att ha intressanta rubriker, informativa underrubriker och relevanta bilder. Just sådana element fastnar ögat lite extra vid, vilket ökar chansen att din läsare blir sugen på att stanna kvar på sidan för att läsa hela texten.

Klicka här för att läsa ett tidigare inlägg om samma ämne.


Att skriva för webben, del 2: skriv det viktigaste först


När vi undrar över något nuförtiden, vill vi helst kunna hitta svaret på internet inom loppet av bara några sekunder. Det här ställer särskilda krav på webbtexternas utformning.
Skriv alltid det viktigaste först och svara på läsarens frågor tidigt.

Din läsare är otålig

Vi lever i ett i ett samhälle där saker ska gå fort. Om vi googlar en fråga förväntar vi oss ett vettigt och begripligt svar direkt. När du skriver för webben måste du vara medveten om det här. Förutsätt alltid att din läsare har bråttom och är otålig. Tänk dig in i din läsares situation. Vad vill den ha svar på? Och framför allt - vad vill den inte ha svar på? Ta bort allt irrelevant och överflödigt, eller placera det i slutet.

Du har inte råd att skriva akademiskt
Tänk efter - hur många gånger har du inte hamnat på en sida där du skummat igenom inledningen, inte fått svar på din fråga där, och därför raskt klickat dig vidare någon annanstans. När du skriver på webben har du inte råd att skriva akademiskt, med bakgrunden först och resultatet sist. Din läsare hinner somna eller åtminstone gå till en annan sida innan du har kommit till saken. Det förlorar du på - både ekonomiskt och förtroendemässigt.

Att skriva för webben, del 1: informativa underrubriker


I dag börjar jag skriva en serie inlägg om webbtexter. Vad ska man tänka på och vad bör man undvika när man skriver texter som ska läsas på skärm? Dagens tema är informativa underrubriker.


Vi läser annorlunda på webben
Till att börja med är det stor skillnad på tryckt text och webbtext. Förutom att vi sitter i olika läsställningar har vi också olika lästekniker. När vi läser en bok eller en tidning börjar vi oftast att läsa högst uppe i det vänstra hörnet. Sedan läser vi från väster till höger, uppifrån och ner. På språkkonsultspråk kallas detta för linjärt läsande. Men när vi läser på webben gör vi helt annorlunda. Då har vi ett så kallat cirkulärt läsande. Det betyder att vi hoppar runt och sveper med ögonen över sidan. Kanske börjar vi läsa mitt på sidan för att sedan börja läsa i en ruta till höger, för att sedan klicka på en länk längst ner till vänster. Ett sådant här läsande ställer helt nya krav på sättet att skriva.

Rubrikerna hjälper oss att navigera snabbt
Eftersom vi hoppar runt så mycket på sidan, navigerar vi särskilt mycket efter rubrikerna. Rubrikerna talar om för oss vad brödtexten handlar om och hjälper oss att snabbt avgöra om vi vill fortsätta läsa eller klicka oss vidare. Eftersom rubrikerna är så viktiga för läsningen, ska de helst vara många och informativa. Helst ska man kunna förstå vad texten handlar om genom att enbart läsa rubrikerna. Rubriker som allmänt och övrigt är alltså totalt värdelösa eftersom de inte säger någonting om texten. Undvik generellt sett rubriker som bara innehåller ett ord. 

Plocka ut det viktigaste och sätt som rubrik
En informativ rubrik innehåller det allra viktigaste i det kommande stycket och ska fungera som en mycket kort sammanfattning. Om du upplever att du inte kan peka ut vad som är det viktigaste i ett stycke, kanske stycket helt enkelt är för långt eller innehåller för många olika budskap eller ämnen. Prova då att dela upp stycket i flera korta. 

Verb gör rubriken mer lättläst
Genom att stoppa in ett verb i rubriken blir den lättare att läsa. Hjärnan hänger nämligen upp förståelsen av en mening på just verbet (tack Anna!). Dessutom blir rubriken mer aktiv med ett verb än med bara ett substantiv. Aktivt är bättre än passivt! Liten kommentar: Rubrikerna i det här är inlägget är informativa, aktiva och sammanfattande. Håll dem orden i minnet när du skriver för webben. 

RSS 2.0