Vänner emellan och andra postpositioner


Det är alltid givande att snacka språk med sina konsultkollegor. Tidigare nämnda Linus kastade i dag ut frågan: Vad är skillnaden mellan (emellan?) emellan och mellan? I enlighet med klassiskt Linus-manér kastade han också ut ett mycket rimligt svar, enligt min mening: Skillnaden är att emellan är en postposition medan mellan fungerar som preposition. Ett mycket passande bloggämne tänkte jag, så nu sitter jag och gör lite efterforskningar i frågan.


Språkrådet svarar så här på frågan:

"Mellan och emellan är för det mesta helt utbytbara synonymer. Man kan tala om avståndet mellan två punkter likaväl som om avståndet emellan två punkter. Och man kan precis lika gärna tränga sig mellan dem som att tränga sig emellan dem.

Det finns dock tillfällen då bara emellan fungerar: dubbla mackor med mjukost emellan, två gårdar med staket emellan. Emellan är inte heller utbytbart i följande fasta fraser: oss emellan ’ i förtrolighet’ sitta emellan ’råka illa ut’ komma emellan ’komma ivägen’ inte lägga fingrarna emellan ’gå hårt fram’."


Det verkar alltså mycket riktigt så att mellan bara kan stå som preposition (före nominalfras), medan emellan normalt står som postposition (efter huvudordet).Så här skriver Wikipedia om postpositioner:

"En postposition är en typ av adposition, ett grammatiskt ord som uttrycker någon sorts relation mellan en nominalfras och en annan del av satsen. Postpositioner är adpositioner som placeras efter huvudordet, till skillnad från prepositioner som föregår sitt huvudord. I svenskan används normalt prepositioner, men språket har emellertid ett antal uttryck där adpositionen placeras efter huvudordet och således kan betraktas som postpositioner. Här är en lista som torde innehålla de flesta exemplen:
 • Emellan i uttryck som oss emellan och vänner emellan *
 • Om i året om
 • Runt i uttryck som jorden runt och Vättern runt samt i uttrycken dygnet runt och året runt
 • Förutan i uttryck som honom förutan som förekommer i vissa språkstilar
 • Ut (som normalt är ett adverb, inte en preposition) i uttryck som livet ut, året ut och matchen ut.
 • Nära i att stå någon nära och liknande uttryck.
 • Kring i biskop Thomas frihetssång: "Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring."
 • In i år ut och år in.
 • Igenom i hela vintern igenom."

Så har vi blivit ännu lite klokare. Man lär sig något nytt varje dag. Tack Linus!Det lackar mot jul och uppsatstider

December och maj är fina månader för en språkgranskare. Då får man nämligen korrekturläsa studentuppsatser på löpande band. Felen jag upptäcker i texterna är för det mesta likartade - och faktiskt ganska enkla att rätta till.

Student! Tänk på de här sakerna när du skriver:

 1. Skriv ihop sammansatta ord - särskriv inte!
 2. Använd en tydlig styckemarkering - och undvik tomt radslut.
 3. Undvik ålderdomliga ord som erhålla, givit och besitta.
 4. Klä på de nakna substantiven - ge dem artiklar och bestämningar.
 5. Följ normen för hur man anger källa i löptext - namn, årtal och sidnummer.
 6. Blanda inte ihop deras och sina - sina syftar tillbaka till subjektet i satsen.
 7. Skriv metatext - berätta för läsaren vad texten ska handla om.
 8. Ha en enhetlig layout - blanda inte olika typsnitt, storlekar och radavstånd.
 9. Använd inte satsradning - sätt punkt eller och mellan huvudsatser.
 10. Förklara förkortningarna - skriv ut vad förkortningen betyder inom parentes.

Vill du ha din uppsats granskad? Besök www.uppsatsa.se eller skicka ett mejl till info@uppsatsa.se.

Hajar du?

Enligt min språkkonsultkamrat Linus Salö är detta en fullständig sats:

Bättre än en expert på hajar hajar hajar hajar hajar hajar hajar du?

Det tog mig ungefär en kvart innan jag hajade. Men nu hajar jag att bättre än vad en fiskexpert förstår fiskar, förstår fiskar sig själva. Fina fisken, inte sant?Foto: http://www.travelaid.se/wp-content/uploads/2006/02/GreatWhite2.jpg

RSS 2.0