En checklista för dig som skriver på engelska


Det engelska språket har inte alls lika många skrivregler som svenskan har. Men det finns ändå några stycken, och de är viktiga att följa.

När vi svenskar skriver på engelska, finns det några fel som dyker upp oftare än andra. Man kan kalla dem för typiskt svenska fel. Fenomenet är inte det minsta konstigt eftersom man gärna omedvetet applicerar de svenska skrivkonventinerna på det engelska språket.

Som tur är finns det hjälp att få. Eftersom jag gillar listor publicerar jag här en behändig checklista som du kan använda dig av för att upptäcka och åtgärda de vanligaste svenskfelen.


Kontrollera att du har:


Inledande versal på
- veckodagar (Monday, Tuesday)
- månader (January, February)
- högtider och helgdagar (Christmas, Easter, Ramadan)
- nationalitetsord (Sweden, Swedish, Swede)
- religioner, filosofier och deras anhängare (Buddhism, a Muslim)
- officiella byggnader (the White House)
- partier och deras anhängare (the Liberal Party)
- de viktigaste orden på litterära verk och i titlar (The Phantom of the Opera)
- tidningar (the Sun, the Dagens Nyheter)
- historiska händelser (the Second World War)
- titlar och släktskapsord framför personnamn (Professor Thomson, Uncle George).


Genitiv-s med apostrof
För att beteckna ägande i svenskan hänger man på ett så kallat genitiv-s på nominalfrasen. I engelskan gör man ungefär likadant, förutom att man också hänger på en apostrof innan s:et.
Exempel: It is John's car, The cat's tail is brown.

Om substantivfrasen slutar med s (eller står i plural) sätter man en apostrof efter s:et.
Exempel: It is James' car, The cats' tails, The barracks' roof.

Om det är frågan om ett egennamn är det frivilligt att sätta dit ett extra s.
Exempel: It is James's car.Citationstecken - öppnande i början och stängande i slutet

På engelska använder man öppnande och slutande citationstecken till skillnad från svenskan där man använder slutande genomgående.


Decimalpunkt

I svenskan använder vi decimalkomma när vi ska skriva tal med decimaler.
Exempel: 65,76543

I engelskan använder man punkt.
Exempel: 65.76543


Särskrivningar
Ja, hör och häpna, det här är första gången i bloggens historia som jag rekommenderar särskrivning. Men i engelskan är det tvärtom mot i svenskan: Vet du inte om ett sammansatt ord ska skrivas ihop så skriver du för säkerhets skull isär det. Det bästa är förstås att titta i ett lexikon.

RSS 2.0