Jag såg en gjort i skogen

I have a spell in chequer
It came with my pea see.
It plane Leigh Marx four my revue
Miss takes eye ken knot sea.
I've run this poem threw IT
I'm shore your plea zed too no;
Its let a perfect in it's weigh
My check her tolled me sew.

Norman Vandal


Ja, det kan bli "alltför kul när tekniken rättar", för att citera Språktidningens chefredaktör Patrik Hadenius (Språktidningen 3/2007). Jag gillar den här dikten eftersom den verkligen visar varför vi inte bör lita alltför mycket på de inbygggda rättstavningsprogrammen som finns i våra datorer. Än så länge kan inte tekniken ersätta det mänskliga korrekturet eftersom den uppenbarligen inte förstår sammanhanget utan bara kontrollerar stavning. På så sätt kan ett ord som är felanvänt, men rättstavat, slinka igenom.


RSS 2.0