Ställ en fråga, vettja!

Jag ser att ni är några stycken som kontinuerligt följer den här bloggen, och det är förstås jättekul! Jag vill uppmuntra er läsare att ställa frågor. Jag svarar mer än gärna på undringar som gäller ord, text, begriplighet, rätt och fel, språk och kommunikation överlag. Ge er tillkänna och ställ en fråga, vettja!   

Eufemismer förskönar sånt som är tabu


Har du en bulle i ugnen? Eller är du kanske på smällen? Du är möjligtvis inte på tjocken, havande eller i väntans tider?
Det finns många sätt att säga att man är gravid. När vi människor ska tala om lite pinsamma, känsliga eller intima grejer är det lätt att det slinker ur eufemismer - helt enkelt förskönande omskrivningar.

Samma sak gäller för döden, sjukdomar och krämpor, funktionsnedsättningar, naturbehov och sex. I andra kulturer kan det vara helt andra ämnen som har många eufemismer kopplade till sig.

Men ibland blir vissa omskrivningar näst intill löjeväckande. I sammanhang där det finns ett krav på politisk korrekthet har det skapats en hel del sådana. Frågan är vilken av de här tre yrkesbeteckningarna som egentligen beskriver arbetsuppgiften bäst.

Städare ---> Lokalvårdare ---> Hygientekniker eller sanitetstekniker.


En ordförklaring - prompt


I inlägget Fenomenet förkortningar använde jag (kanske lite oreflekterat) ordet prompt. Nu är det några personer som frågat mig vad det betyder på ren svenska. Självklart ska jag svara på det!

Prompt betyder enligt Norstedts svenska ordbok: omdedelbart eller ovillkorligen.
Exempelmening: Om du prompt måste veta vad jag heter i efternamn, kan jag väl berätta det för dig.6 912

Så många olika språk talas det i världen just nu.


Källa: EthnologueVänner emellan och andra postpositioner


Det är alltid givande att snacka språk med sina konsultkollegor. Tidigare nämnda Linus kastade i dag ut frågan: Vad är skillnaden mellan (emellan?) emellan och mellan? I enlighet med klassiskt Linus-manér kastade han också ut ett mycket rimligt svar, enligt min mening: Skillnaden är att emellan är en postposition medan mellan fungerar som preposition. Ett mycket passande bloggämne tänkte jag, så nu sitter jag och gör lite efterforskningar i frågan.


Språkrådet svarar så här på frågan:

"Mellan och emellan är för det mesta helt utbytbara synonymer. Man kan tala om avståndet mellan två punkter likaväl som om avståndet emellan två punkter. Och man kan precis lika gärna tränga sig mellan dem som att tränga sig emellan dem.

Det finns dock tillfällen då bara emellan fungerar: dubbla mackor med mjukost emellan, två gårdar med staket emellan. Emellan är inte heller utbytbart i följande fasta fraser: oss emellan ’ i förtrolighet’ sitta emellan ’råka illa ut’ komma emellan ’komma ivägen’ inte lägga fingrarna emellan ’gå hårt fram’."


Det verkar alltså mycket riktigt så att mellan bara kan stå som preposition (före nominalfras), medan emellan normalt står som postposition (efter huvudordet).Så här skriver Wikipedia om postpositioner:

"En postposition är en typ av adposition, ett grammatiskt ord som uttrycker någon sorts relation mellan en nominalfras och en annan del av satsen. Postpositioner är adpositioner som placeras efter huvudordet, till skillnad från prepositioner som föregår sitt huvudord. I svenskan används normalt prepositioner, men språket har emellertid ett antal uttryck där adpositionen placeras efter huvudordet och således kan betraktas som postpositioner. Här är en lista som torde innehålla de flesta exemplen:
  • Emellan i uttryck som oss emellan och vänner emellan *
  • Om i året om
  • Runt i uttryck som jorden runt och Vättern runt samt i uttrycken dygnet runt och året runt
  • Förutan i uttryck som honom förutan som förekommer i vissa språkstilar
  • Ut (som normalt är ett adverb, inte en preposition) i uttryck som livet ut, året ut och matchen ut.
  • Nära i att stå någon nära och liknande uttryck.
  • Kring i biskop Thomas frihetssång: "Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring."
  • In i år ut och år in.
  • Igenom i hela vintern igenom."

Så har vi blivit ännu lite klokare. Man lär sig något nytt varje dag. Tack Linus!Hajar du?

Enligt min språkkonsultkamrat Linus Salö är detta en fullständig sats:

Bättre än en expert på hajar hajar hajar hajar hajar hajar hajar du?

Det tog mig ungefär en kvart innan jag hajade. Men nu hajar jag att bättre än vad en fiskexpert förstår fiskar, förstår fiskar sig själva. Fina fisken, inte sant?Foto: http://www.travelaid.se/wp-content/uploads/2006/02/GreatWhite2.jpg

RSS 2.0