Låt verbet komma tidigt!


Jag har tidigare berättat att jag skriver mitt examensarbete om det mottagaranpassade pressmeddelandet. Jag tänkte såhär två veckor före den stora inlämningen avslöja en av mina slutsatser. 

Låt verbet komma tidigt i varje mening - det är åtminstone vad journalisterna föredrar. Det här bekräftas också av läsbarhetsforskningen. Det har nämligen visat sig att meningar som är vänstertunga (som innehåller mycket information före det finita verbet) generellt sett är svårare att läsa än högertunga (meningar som innehåller större delen av informationen efter det finita verbet). Det beror på att läsaren måste memorera mycket information innan det kommer ett verb att knyta den till. 


Jämför de här meningarna, till exempel:

1. Att låta någon läsa så här mycket information innan det verkligen kommer ett riktigt tidsböjt, så kallat finit, verb att knyta informationen till, är ganska taskigt.

2. Det är ganska taskigt att låta någon läsa så här mycket information innan det verkligen kommer ett riktigt tidsböjt, så kallat finit, verb att knyta den till. 

Vilken mening gillade du bäst? 


Enligt mina studier har fundamentslängden större betydelse för journalisterna än meningslängden. Så länge det finita verbet kommer tidigt kan meningen alltså vara längre än 25 ord.RSS 2.0