Skriv klart!

Visste du att det är lag på att myndigheter ska uttrycka sig begripligt?

Det finns en rad knep man kan använda sig av för att göra sin text enklare:

1. Tänk på din läsare. Vem skriver du för? Vad har du för syfte med din text? Vilka förkunskaper har din mottagare? Det är viktigt att du lägger innehållet i texten på rätt nivå. Vad som är självklart för dig kan vara obegripligt för någon annan.

2. Vägled din läsare.
Ha gärna en sammanfattning i början av texten och förbered läsaren på vad som ska komma. Skriv korta stycken och ha gärna många underrubriker. Tänk på att ha en logisk struktur där det viktigaste kommer först.

3. Skriv med enkla ord.
Använd vanliga ord. Då är det mindre risk att någon inte förstår vad du säger.

4. Ha ett aktivt språk.
Tala om vem som gör vad och skriv verbet tidigt i meningen.

5. Tänk på layouten.
Texten måste också vara tilltalande för ögat. Tänk på att ha korta rader och tydligt markerade rubriker och stycken.


RSS 2.0