Får man börja en mening med "och" eller "men"?
Kort svar:
Ja.


Lite längre svar: Språkriktighetsboken (Norstedts akademiska förlag, 2005) skriver såhär i sin rekommendation: "Det går utmärkt att börja meningar med och, men eller jag, också i formell sakprosa".


Långt svar: Det är en myt att det skulle vara förbjudet att börja en mening med och, men eller jag. Det finns varken någon lag eller någon samtida seriös språkriktighetsbok som säger att man inte får börja en mening på det sättet. Genom en enkel sökning på Google hittar man tusentals meningar som inleds med och, och lika många med men. Som grädde på moset förekommer dessa mytomspunna meningar hos högt skattade författare, till exempel Astrid Lindgren och August Strindberg. Faktum är att det ofta kan bli tydligare att börja en mening med men, eftersom man då markant visar för läsaren att man byter tanke. Exempel: Många tror att man inte får börja en mening med "och". Men det kunde inte vara mer fel. I exempelmeningen blir ordet men förstärkt av att det föregås av en punkt.


Min personliga åsikt är att svensklärare bör vara försiktiga med sina pekpinnar. Språket förändras ständigt, och det är därför svårt att tala om rätt och fel. Det språk som människor använder till vardags är också det språk som är det korrekta. Sist, men inte minst, ska man förstås alltid vara lyhörd för sammanhanget. Kanske passar det inte att börja en mening med men i alla situationer. Men i de allra flesta fall finns det ingen anledning att avstå.

Nu är det lag på att skriva begripligt

Den 1 juli 2009 fick vi en språklag i Sverige. Den lagfäster svenskan som huvudspråk i Sverige, vilket bland annat innebär att den som befinner sig på svensk mark ska ha rätt att kommunicera på svenska med alla Sveriges myndigheter, inom alla samhällsområden. Lagen säger också att Sveriges myndigheter har ett särskilt ansvar för att svenskan används och skrivs på ett vårdat, enkelt och begripligt sätt. Olle Josephson, Språkrådets förre chef, har tolkat det senare i några enkla råd som är så förträffliga att jag inte kunnat uttrycka dem bättre själv:
 1. Följ Svenska Akademiens ordlista!
 2. Följ Svarta listan!
 3. Följ Myndigheternas skrivregler och Svenska skrivregler!
 4. Använd termerna i Rikstermbanken.se!
 5. Välj det mer talspråksnära uttrycket i valet mellan två i övrigt likvärdiga konstruktioner!
 6. Bygg en enkel och logisk textstruktur!
 7. Formulera huvudbudskapet tidigt och tydligt!
 8. Lägg det viktiga i början av texten och i början av stycket!
 9. Använd ord och uttryck som binder ihop texten (till exempel därför, på så sätt).
 10. Utnyttja metatext (så kallad text om texten)!
 11. Formulera informativa underrubriker som avspeglar textens struktur!
 12. Använd enkla ord och definiera facktermer!
 13. Tänk på mottagaren!
 14. Tänk på genren!
 15. Skriv gärna tillsammans med andra, men klipp och klistra inte!
 16. Läs din text högt!
 17. Låt andra läsa igenom din text!
Källa: Klarspråk. Bulletin från Språkrådet. Nummer 4, 2009.

Ladda ner min examensuppsats Det mottagaranpassade pressmeddelandet

Min examensuppsats finns nu som nedladdningsbar fil på min webbplats petronellatornevik.com. Klicka på sammanfattningen nedan för att ladda ner uppsatsen.

I den här studien undersöker jag vad som är ett mottagaranpassat

pressmeddelande ur ett språkligt perspektiv. Materialet utgör trettio

pressmeddelanden och metoden består dels av journalistintervjuer och

betygsättning, dels av textanalyser utifrån delar av Hellspong & Ledins

textanalysmodell. Mina teoretiska utgångspunkter är framför allt text- och

begriplighetsforskning samt Språkrådets klarspråksrekommendationer.

Genom att knyta samman journalisternas synpunkter med resultaten från

mina textanalyser bekräftar, förkastar och modifierar jag de skrivråd som

finns för pressmeddelandeproduktionen. Jag svarar också på om klarspråk är

tillämpbart även på pressmeddelandet som texttyp. Resultaten visar att

journalisterna på många sätt är missnöjda med hur dagens pressmeddelanden

ser ut, bland annat på grund av att företagen ofta blandar ihop

presskommunikation och marknadskommunikation. Den övergripande

slutsatsen är att pressmeddelandena kan bli bättre på många punkter, att

klarspråk är att föredra i många avseenden, men att innehållet trots allt är det

som avgör om pressmeddelandet resulterar i en artikel.

 

 

 


Ställ en fråga, vettja!

Jag ser att ni är några stycken som kontinuerligt följer den här bloggen, och det är förstås jättekul! Jag vill uppmuntra er läsare att ställa frågor. Jag svarar mer än gärna på undringar som gäller ord, text, begriplighet, rätt och fel, språk och kommunikation överlag. Ge er tillkänna och ställ en fråga, vettja!   

Testa om din text är begriplig!

Här kan du enkelt testa om din text är begriplig och målgruppsanpassad. 

Hur ställer man upp en punktlista?


Punktlistor är bra om man har information som ska vara lätt att överblicka. Men de kan också vara bra i en informationstät text med många uppräkningar som man vill lyfta ut grafiskt. En generell regel är att punktlistor ska hållas ganska korta. De ska också innehålla led som är likformiga. Det betyder att alla punkter ska ha samma språkliga karaktär. Blanda till exempel inte verb med substantiv eller enstaka ord med hela meningar. Som språkkonsult brukar jag rekommendera två sorters punktlistor. Såhär skriver man dem:

1. Punktlistan där alla punkter utgör en fortsättning på den mening som står före listan. Då brukar man inleda varje punkt med liten bokstav och bara sätta punkt efter det allra sista ledet.

Exempel: 

Punktlistor är
 • snygga
 • lätta att överblicka
 • symmetriska
 • ganska korta.

2. Punktlistan där varje punkt utgör en egen mening. Då brukar man börja varje led med stor bokstav och avsluta det med punkt.

Exempel:

Tänk på det här när du skriver punktlistor:
 • Ge punktlistan en snygg utformning.
 • Gör punktlistan lätt att överblicka.
 • Låt alla led vara symmetriska.
 • Välj ut leden med omsorg, så att punktlistan inte blir för lång.


Varför ska man skriva begripligt? Här kommer argumenten!


Enkelt språk = torftigt språk?
I mitt arbete som språkvårdare stöter jag på skribenter som gärna använder ett invecklat och byråkratiskt språk. Ofta handlar det om att skribenten tycker att ett enkelt och begripligt språk låter obildat och torftigt. Inget kunde vara mer fel. 

Det är svårt att skriva lätt
Faktum är att det många gånger är enklare att skriva svårt än vad det är att skriva begripligt och kärnfullt. Att du kan skriva så att dina läsare förstår visar att du är en slipad kommunikatör som har förmågan att anpassa språk efter situation och mottagare.

Stå beredd med argumenten
Men när du står där öga mot öga med en bitsk herre eller uppnosig dam som propsar på sin högtravande prosa, kan det vara bra att ha några riktigt slagkraftiga argument som underbygger dina påståenden:

1. Ett begripligt språk är demokratiskt. 
Alla dina läsare har rätt att förstå det du skriver. Ett svårt språk utestänger många läsare och får dem att känna sig exkluderade. Om du jobbar inom offentlig förvaltning ska du veta att det är lag på att skriva begripligt. I juli 2009 trädde språklagen i kraft, som ger alla Sveriges medborgare rätt att förstå det som myndigheterna skriver.

2. Ett begripligt språk är ekonomiskt.
Oklar information från företag och myndigheter väcker många frågor som tar tid att svara på. Och tid är som bekant pengar. I värsta fall tvingas du skriva om informationen på nytt - vilket kan bli riktigt kostsamt. 

3. Ett begripligt språk är trovärdigt.
Ett svårt språk som ingen begriper sig på skapar irritation hos dina läsare. Risken är att de tror att du är lika luddig som det budskap som du försöker förmedla.

RSS 2.0