Ladda ner min examensuppsats Det mottagaranpassade pressmeddelandet

Min examensuppsats finns nu som nedladdningsbar fil på min webbplats petronellatornevik.com. Klicka på sammanfattningen nedan för att ladda ner uppsatsen.

I den här studien undersöker jag vad som är ett mottagaranpassat

pressmeddelande ur ett språkligt perspektiv. Materialet utgör trettio

pressmeddelanden och metoden består dels av journalistintervjuer och

betygsättning, dels av textanalyser utifrån delar av Hellspong & Ledins

textanalysmodell. Mina teoretiska utgångspunkter är framför allt text- och

begriplighetsforskning samt Språkrådets klarspråksrekommendationer.

Genom att knyta samman journalisternas synpunkter med resultaten från

mina textanalyser bekräftar, förkastar och modifierar jag de skrivråd som

finns för pressmeddelandeproduktionen. Jag svarar också på om klarspråk är

tillämpbart även på pressmeddelandet som texttyp. Resultaten visar att

journalisterna på många sätt är missnöjda med hur dagens pressmeddelanden

ser ut, bland annat på grund av att företagen ofta blandar ihop

presskommunikation och marknadskommunikation. Den övergripande

slutsatsen är att pressmeddelandena kan bli bättre på många punkter, att

klarspråk är att föredra i många avseenden, men att innehållet trots allt är det

som avgör om pressmeddelandet resulterar i en artikel.

 

 

 


Westmark Information bloggar om min uppsats


Läs inlägget här: http://www.westmark.se/blogg/tank-pa-dig-sjalv--skriv-for-lasaren/.


Låt verbet komma tidigt!


Jag har tidigare berättat att jag skriver mitt examensarbete om det mottagaranpassade pressmeddelandet. Jag tänkte såhär två veckor före den stora inlämningen avslöja en av mina slutsatser. 

Låt verbet komma tidigt i varje mening - det är åtminstone vad journalisterna föredrar. Det här bekräftas också av läsbarhetsforskningen. Det har nämligen visat sig att meningar som är vänstertunga (som innehåller mycket information före det finita verbet) generellt sett är svårare att läsa än högertunga (meningar som innehåller större delen av informationen efter det finita verbet). Det beror på att läsaren måste memorera mycket information innan det kommer ett verb att knyta den till. 


Jämför de här meningarna, till exempel:

1. Att låta någon läsa så här mycket information innan det verkligen kommer ett riktigt tidsböjt, så kallat finit, verb att knyta informationen till, är ganska taskigt.

2. Det är ganska taskigt att låta någon läsa så här mycket information innan det verkligen kommer ett riktigt tidsböjt, så kallat finit, verb att knyta den till. 

Vilken mening gillade du bäst? 


Enligt mina studier har fundamentslängden större betydelse för journalisterna än meningslängden. Så länge det finita verbet kommer tidigt kan meningen alltså vara längre än 25 ord.Journalister avråder från floskler i pressmeddelanden


Skriver du pressmeddelanden? Då ska du vara noga med att inte använda alltför många floskler eller positivt laddade värdeord. De skapar irritation hos journalisterna och sänker trovärdigheten. I värsta fall kan pressmeddelandet åka rakt i papperskorgen. 

Just nu skriver jag min examensuppsats om det mottagaranpassade pressmeddelandet. Uppsatsen grundar sig på intervjuer med totalt 15 journalister på stora svenska IT- och tekniktidningar. En av många saker som kommit fram under intervjuerna är att journalister generellt sett ogillar skryt, värdeord och floskler i pressmeddelanden. Journalisterna betonar vikten av att inte blanda ihop pressinformation med säljspråk.

"Ny, fantastisk mobiltelefon med massa häftiga funktioner" är en rubrik som förmodligen inte skulle falla en journalist i smaken. Tvärtom. Journalisterna verkar gilla saklig information utan värderingar. Om en produkt behöver jättemånga förstärkande attribut, är den förmodligen inte något att ha. Dessutom glömmer många företag att motivera sina påståenden. Om något är jättebra, måste man också säga varför - annars fyller uttalandet ingen funktion. 

Alltså: Skriv sakligt och konkret, utan värdeord. Om du påstår att något är bra, måste du också säga varför. Ge gärna exempel, så att dina läsare verkligen förstår vad du menar.Bild: www.campusliving.comLitteratur om pressmeddelanden sökes


Snart ska jag skriva min examensuppsats. Ämnet är pressmeddelanden. (Mer än så säger jag inte!) Jag håller just nu på att göra en omfattande litteraturgallring för att hitta de rätta teorierna att bygga min kommande undersökning på.

Kanske har du några tips?

Både pyttesmå och jättestora förslag är välkomna. Det kan till exempel vara en artikel om fenomenet eller en hel avhandling, en bok eller bara ett kapitel, en företagsguide till hur man skriver pressmeddelanden eller helt enkelt din egna tankar kring genren.

Släng i så fall iväg ett mejl till mig: petronella.tornevik@telia.com.


RSS 2.0