Testa om din text är begriplig!

Här kan du enkelt testa om din text är begriplig och målgruppsanpassad. 

Varför ska man skriva begripligt? Här kommer argumenten!


Enkelt språk = torftigt språk?
I mitt arbete som språkvårdare stöter jag på skribenter som gärna använder ett invecklat och byråkratiskt språk. Ofta handlar det om att skribenten tycker att ett enkelt och begripligt språk låter obildat och torftigt. Inget kunde vara mer fel. 

Det är svårt att skriva lätt
Faktum är att det många gånger är enklare att skriva svårt än vad det är att skriva begripligt och kärnfullt. Att du kan skriva så att dina läsare förstår visar att du är en slipad kommunikatör som har förmågan att anpassa språk efter situation och mottagare.

Stå beredd med argumenten
Men när du står där öga mot öga med en bitsk herre eller uppnosig dam som propsar på sin högtravande prosa, kan det vara bra att ha några riktigt slagkraftiga argument som underbygger dina påståenden:

1. Ett begripligt språk är demokratiskt. 
Alla dina läsare har rätt att förstå det du skriver. Ett svårt språk utestänger många läsare och får dem att känna sig exkluderade. Om du jobbar inom offentlig förvaltning ska du veta att det är lag på att skriva begripligt. I juli 2009 trädde språklagen i kraft, som ger alla Sveriges medborgare rätt att förstå det som myndigheterna skriver.

2. Ett begripligt språk är ekonomiskt.
Oklar information från företag och myndigheter väcker många frågor som tar tid att svara på. Och tid är som bekant pengar. I värsta fall tvingas du skriva om informationen på nytt - vilket kan bli riktigt kostsamt. 

3. Ett begripligt språk är trovärdigt.
Ett svårt språk som ingen begriper sig på skapar irritation hos dina läsare. Risken är att de tror att du är lika luddig som det budskap som du försöker förmedla.

Skriv klart!

Visste du att det är lag på att myndigheter ska uttrycka sig begripligt?

Det finns en rad knep man kan använda sig av för att göra sin text enklare:

1. Tänk på din läsare. Vem skriver du för? Vad har du för syfte med din text? Vilka förkunskaper har din mottagare? Det är viktigt att du lägger innehållet i texten på rätt nivå. Vad som är självklart för dig kan vara obegripligt för någon annan.

2. Vägled din läsare.
Ha gärna en sammanfattning i början av texten och förbered läsaren på vad som ska komma. Skriv korta stycken och ha gärna många underrubriker. Tänk på att ha en logisk struktur där det viktigaste kommer först.

3. Skriv med enkla ord.
Använd vanliga ord. Då är det mindre risk att någon inte förstår vad du säger.

4. Ha ett aktivt språk.
Tala om vem som gör vad och skriv verbet tidigt i meningen.

5. Tänk på layouten.
Texten måste också vara tilltalande för ögat. Tänk på att ha korta rader och tydligt markerade rubriker och stycken.


Triologi och dublett

Är det verkligen så viktigt att stava rätt?

Ja, det är det!

Det finns faktiskt riktigt bra anledningar till att sätta bokstäverna på rätt plats:

  1. Om din text är felstavad minskar läsarens förtroende för det du skriver. Det spelar ingen roll hur välformulerat ditt budskap är - om bokstäverna har hoppat runt försämras helhetsintrycket.
  2. Det tar 22 procent längre tid att läsa en text som är felstavad än en text som är rättstavad. Tänk därför på hur mycket tid du skulle kunna bespara dina läsare genom att kontrollera stavningen en extra gång.

För dem som reagerade på rubriken, kan jag tala om att de korrekta stavningarna av orden är trilogi och dubblett.

RSS 2.0